Exteriöra referensbilder

Under pågående arbete med murning av fasadtegel i Göteborg
Färdigställande, murning av fasadtegel i Göteborg.